טיפול בתנועה מבוסס על התפיסה שהגוף והנפש קשורים זה לזה, משפיעים זה על זה ומהווים יחידה פסיכו - פיסית אחת. בטיפול בתנועה תשומת הלב והמודעות מופנים לתכנים האישים, הבן- אישיים, המשפחתיים והחברתיים הנובעים ומעובדים במקביל באמצעות תנועה ושיחה. המודעות המתפתחת לקשר שבן הגוף לעולמנו הפנימי מאפשר תהליך פסיכו- תרפויטי, המקנה מקום של כבוד למכלול המרכיבים של זהותנו: התחושתיים, הרגשיים והמחשבתיים.

                  טיפול בתנועה לילדים


טיפול פרטני בתנועה בילדים מבוסס על היצירתיות, הדמיון, המשחק, התנועה והמחול,כאמצעים לקיומו של תהליך רגשי. הטיפול מלווה בהדרכת הורים,ונותן מענה לילדים המתמודדים עם:

                  * דימוי עצמי נמוך ומופנמות יתר
                  * הפרעות קשב וריכוז ADHD ו ADD
                  * הפרעות בדימוי הגוף
                  * קשיים חברתיים והתנהגותיים
                      *  הפרעות תקשורת PDD
                      *   עיכובים התפתחותיים סנסו - מוטורים

**********************************************************************************

                  טיפול בתנועה לנערות ולנשים

טיפול פרטני בתנועה היינו תהליך פסיכו - תרפויטי, המאגד בתוכו את הגוף והשפה,תנועה ושיח.הוא מאפשר צמיחה,מתוך המודעות המתפתחת לקשר שבן הגוף והתנועה לרגשות ולמשמעויות האישיות,הסוביקטיביות,הנובעות ממנו. תהליך המבוסס על הקשר שבין קיומן הפיסי של נשים,לתחושותיהן הגופניות,להרגשתן ולעולמן.    

למי הטיפול מתאים?               * טיפול בדימוי הגופני והעצמי.
* נשים שצמיחתן המקצועית קשורה לגוף ולנפש. 
* נשים החשות מנותקות ממשאביהן הפנימיים 
  ומהוויתן הגופנית.
* נערות ונשים החוות אי שביעות רצון מהגוף והמראה.
* מצבים רגשיים המתבטאים בתסמינים גופניים פסיכו- סומטים.
* למטרות העצמה וצמיחה אישית.
***********************************************************************************************

השתלמויות, קורסים  וסדנאות תנועה אותנטית 

מהי תנועה אותנטית?

תנועה אותנטית ( Authentic Movement) היא גישה המיושמת הן בתוך שדה הטיפול בתנועה והן מחוצה לו, כאמצעי להכשרת מטפלים בתנועה, מנחי קבוצות, מורים, רקדנים ויוצרים מתחומי המחול מטפלים מתחומי הפסיכותרפיה הגופנית,הרפואה האלטרנטיבית ובריאות הנפש,ולמעוניינים להעמיק,לחוות ולהבין את הקשר שבן גופם ותנועתם לעצמיותם.

תנועה אותנטית מבוססת על הקשר שבין החוויה הפיסית לשפה, בן התנועה הקונקרטית למשמעותה המטפורית ובן הגוף ליצוגו הסימבולי. במהלכה המתנועעת מביאה את תשומת ליבה פנימה,ממתינה להיות מונעת (to be moved) ע"י האימפולסים הפנימיים,הדחפים הגופניים, הדימויים, הזיכרונות,החלומות,המטפורות והרשמים הטמונים בהוויה הפסיכו-פיסית.
                                                           
בהדרגה מתאפשרת הגפנה ( embodiment) מתן ביטוי פיסי, תנועתי ו\או ווקאלי ואינטגרציה מחודשת,המחזקת את האפשרות להיות מי שאנחנו. הרעיון שניתן לגלם חוויות,להופכם למוחשיים ולנראים ע"י האחר|ת,נובע מהיחסים שבן המתנועעים ממעמקי הווייתם הסוביקטיבית,לעדה לתנועתם,יחסים הכוללים מעצם טבעם את החיפוש אחר הכרה אימפטית והבנה צלולה של חווית העצמי הגופני.      

מה מאפשרת התנועה האותנטית ?

תנועה אותנטית מפתחת יכולת לקבלה גופנית עצמית, מאפשרת תחושת ממשות קיומית, ממתנת ביקורת ושיפוטיות גופנית ועצמית, משפרת את היכולת לביטויים ספונטניים,נטולי שליטה,אותנטיים ויחודיים. זהו תרגול בנאמנות עצמית בנוכחות האחר\ים.

מה נמצא בבסיס סבלם של אנשים המרגישים מנותקים מעצמם או מאחרים? מה גורם להרגשה של חוסר ממשות? למה קשור ייאושם של אנשים המלווה בתחושת אי מציאותיות?ממה נובעות הפרעות בתחושת העצמי?


בחיפושה אחר מענה לשאלות אלו,בנג'מין מתארת מה יכול לאפשר לאשה לחוות את ייחודיותה, לחוש את עצמיותה הגופנית נפשית האותנטית.


אפשרות זו מצויה בקשר המעניק משמעות לתחושות,לכוונות ולפעולות, והוא מתאפיין בהכרה הדדית."הכרה היא תגובת האחר המעניקה משמעות לתחושות,לכוונות,ולפעולות של העצמי. היא מאפשרת לממש את פעולתו ואת ייחודו באופן מוחשי"...      
                                                                         
עבור רקדנים,מורים וכוראוגרפים התנועה האותנטית מהווה הזדמנות לנוע מתוך הדחף הפנים גופני, להיחשף לחומרים תנועתיים אותנטיים ולנושאים ייחודיים כמקור השראה, וכבסיס לתהליכי יצירה וכוראוגרפיה "עיקר העניין אינו בהכרח האופן שאנשים נעים אלא במה שבאמת מניע אותם" ... ציטוט מפורסם זה של הכוראוגרפית פינה באוש,הפך למוטו של יצירותיה והוא מבטא את האפשרות להביט ביושר בבני אדם,בתנועתם,בהתנהגותם,במה שמקדם את אושרם ובמה שמרחיק אותו,מתוך עמדה בלתי שיפוטית,מדויקת ובהירה. 

התנועה האותנטית משכללת מיומנויות הקשבה ומבוססת על שיטות התבוננות קלינית,אסוציאציות תנועתיות חופשיות,תפיסה פסיכו-תרפויטית של השלכה והעברה נגדית סומטית. היא מהותית עבור מטפלים במיון והבחנה בהבטים השלכתיים ותגובות העברה נגדית ומאפשרת העמקת רבדים הקשורים למהותם של תהליכים טיפוליים.      
*****************************************************************************************